Prelegenci

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i MBA Minesota &New Brownswick University. W swojej drodze zawodowej łączy wiedzę dotyczącą nowych technologii oraz efektywnej sprzedaży i wdrażania nowych produktów. W Readers Digest pełnił funkcję dyrektora informatyki iniciującego model sprzedaży direct marketingowej. W Nokii odpowiadał za oprogramowanie do zarządzania sieciami mobilnymi.
W HP nadzorował sprzedaż oprogramowania w sektorach telekomunikacyjnym i bankowym HP. W EMC - Chanel rozwijał nowe kanały dystrybucji Od 2008 współtworzy jako partner crowdsourcingową platformę filmową MillionYou.com gdzie jest odpowiedzalny za Business Development.

He graduated from Technical University in Warsaw and MBA Minesota & New Brownswick University. He mixes his knowledge about the new technology with slickly sales marketing and introducing the new products. In Readers Digest he was responsible for the initiation of the direct marketing sales model. In Nokia, he was responsible for the introducing the mobile software. In HP, he controlled the sale of the telecommunication and bank software. In EMC – Chanel he realized the new distribution channels. From 2008, he is the creator of the crowdsourcing MillionYou.com platform, where he’s responsible for Business Development.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.