Prelegenci

(ur. 1973) Dziennikarz, publicysta i tłumacz zajmujący się grami wideo i fabularnymi. Szef pasma programowego Hyper+, dawniej felietonista miesięcznika Neo Plus, prowadzący program Talking Heads. Pracował jako redaktor naczelny poświęconego grom fabularnym magazynu „Magia i Miecz”. Przetłumaczył i zredagował polskie wydania klasycznych gier RPG (m.in. Dungeons & Dragons, Earthdawn, Fading Suns). Jeden z twórców polskiego RPG „Wiedźmin: Gra Wyobraźni”. Brał udział w opracowaniu polskiej wersji językowej gry komputerowej Baldur's Gate. Przetłumaczył też na polski komiksy z serii Sin City.

(ur.1973) Journalist, publicist and translator of video games and computer role playing games. He’s the chief of Hyper+ and former columnist of Neo Plus magazine. He was also the host of Talking Heads programme. Tomasz worked as a editor – in – chief of the magazines focused on video games such as: “Magic and Sward”. He translated into Polish and edited RPG games: Dungeons&Dragons, Earthdawn, Fading Suns. He was one of the creators of polish RPG game: “Witcher – the game of imagination”. Tomasz participated in editing the polish version of the game Baldur’s Gate and is also responsible for the translations of Sin City comics.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.