Prelegenci

Twórcą Film Spring Open jest Sławomir Idziak (operator filmowy, w ciągu 40-leptniej kariery zrealizował ponad 70 filmów w 19 krajach, jest autorem zdjęć m.in. do filmów Krzysztofa Kieślowskiego („Podwójne życie Weroniki” „Niebieski”), Ridley’a Scott’a („Helikopter w ogniu”), David’a Yates’a „Harry Potter i Zakon Feniksa”, wielokrotnie nagradzany na festiwalach w Berlinie, Wenecji, Pradze a także nominowany do nagród BAFTA, Cezara i Oskara). Ogromne doświadczenie zarówno w zawodzie filmowca jak i wykładowcy zainspirowały go, aby otworzyć nowe drzwi w edukacji filmowej.

Realizując statutowy cel jakim jest przyszłość kina i nowe technologie, Film Spring Open integruje oraz edukuje europejskich filmowców poprzez portal filmowy www.filmspringopen.eu i coroczne warsztaty filmowe – Plenery FSO, gdzie nauka zawodu odbywa się dzięki realizacji filmów, w oparciu o praktyczne testy sprzętu i oprogramowania, nowe technologie (Warsztaty 3D) oraz interaktywną dramaturgię.

W ciągu 7-letniej historii FSO nawiązało udaną współpracę z najważniejszymi instytucjami filmowymi tj. Krakow Film Commission, Media Desk Polska, PSC, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Narodowy Instytut Audiowizualny, Gremi Film Production, Alvernia Studios; partnerami technologicznymi tj. Panasonic, HP, Canon, FGV Schmidle, Sony, Adobe, RCS (Apple Reseller), Epson, Screen Plane, Digital Sputnik; co roku zaprasza również wielu uznanych wykładowców tj. Neil Corbould (SFX), CD Projekt RED (autorzy gry “Wiedźmin”), Platige Image (Tomasz Bagiński), Google/YouTube, Lech Majewski, Andrzej Jakimowski, Jan Komasa, Detlev Buck, Arthur Reinhart, Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski.

Kolejny rok działalności FSO zostanie poświęcony realizacji przyszłościowego modelu produkcji filmowej. Zasada zgodnie z którą reżyser w ramach istniejącego budżetu ma realizować swój film w jak najkrótszym czasie, prowadzi do nadużyć. FSO wierzy, że przyszłość filmowców zależy od tego, czy będą konkurencyjni, czy ich filmy będą powstawać za mniejszą ilość środków, ale przede wszystkim czy istnieją mechanizmy kontrolujące produkcję filmową oraz jakość przyszłego filmu. Dyskusja na ten temat odbyła się na Plenerach FSO 2012, wnioski zostaną wprowadzone w życie w 2013 r.

Owned and managed by Sławomir Idziak (cinematographer, throughout his 40-year career as a director of photography has made over 70 films in 19 countries, i.e. K. Kieślowski „Double Life of Veronique”, „Blue”, Ridley Scott „Black Hawk Down”, Antoine Fuqua „King Arthur”, David Yates „Harry Potter and The Order of Phoenix”, winner of awards at the festival in Berlin, Venice, Prague; nominated to BAFTA, Cesar and Oscar). The vast experience as both a filmmaker and a lecturer urged him to open new doors in film education.

In line with its statutory objective, fostering the future of the cinema and new technologies, Film Spring Open aims to integrate and educate European filmmakers through the Internet portal www.filmspringopen.eu and the annual workshops – Film Spring Open-Air, where film profession is taught via filmmaking and practical testing of hardware and software, using new technologies (3D Workshop) and interactive dramaturgy.

Throughout 7-year history Film Spring Open has developed a successful partnership with the most important film institutions: Krakow Film Commission, Media Desk Polska, Polish Society of Cinematographers, Polish Film Institute, Polish Society of Filmmakers, National Audiovisual Institute, Gremi Film Production, Alvernia Studios; technology partners: Panasonic, HP, Canon, FGV Schmidle, Sony, Adobe, RCS (Apple Reseller), Epson, Screen Plane, Digital Sputnik; as well as many honorable speakers: i.e. Neil Corbould (SFX), CD Projekt RED (authors of “The Witcher”), Platige Image (Tomasz Bagiński), Google/YouTube, Lech Majewski, Andrzej Jakimowski, Jan Komasa, Detlev Buck, Arthur Reinhart, Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski.

Another year of FSO activities will be dedicated to the implementation of a future-oriented model of film production. The motto, according to which the director should use the funds within the shortest period of shooting time leads to abuses. FSO believes that the future of filmmakers depends primarily on their competitiveness and ability to produce films using limited resources but also on the presence of mechanisms controlling film production and film quality. The discussion has been started at FSO 2012; its conclusions will be put into practice in 2013.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.