Prelegenci

Prowadzeniem działań marketingowych w Internecie zajmuje się od 1996 roku. Główny udziałowiec i Prezes Zarządu agencji interaktywnej Digital One, w której odpowiedzialny jest przede wszystkim za kluczowe decyzje i właściwy kierunek rozwoju firmy.

W polskiej branży interaktywnej znany jest ze swojego wizjonerskiego i strategicznego podejścia do nowych mediów, charakteryzują go również odważne koncepcje, doskonałe wyczucie rynku oraz trendów. Jego doświadczenia w dużej mierze obejmują działalność edukacyjną i wykłady podczas specjalistycznych konferencji branżowych oraz publikacje na łamach prasy fachowej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.
Członek / założyciel fundacji MediaKlaster. Arbiter w Komisji Etyki Reklamy. W latach 2003 – 2006 był Prezesem Zarządu Interactive Advertising Bureau Polska, obecnie kieruje pracami grupy roboczej agencje interaktywne. Ukończył Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Jego pasją, poza pracą zawodową, jest literatura fantastyczna i sport, przede wszystkim narciarstwo.

Since 1996 Olgierd has been conducting marketing activities in the Internet. He is the main shareholder and the CEO of the Digital One interactive agency, in which he is responsible mostly for the key decisions and the proper direction of the company’s development.
He is well known in the Polish interactive trade for the visionary and strategic approach to New Media. He is characterised by brave conceptions and a brilliant intuition for market trends. He has presented at numerous conferences and published in professional magazines. Olgierd is the member of the Marketing Communication Association SAR. He is also the founder of the Media Klaster Foundation, and the judge in the Ethic Advertising Commission. In 2003-2006 he was the CEO of the Interactive Advertising Bureau Poland. Currently, he leads the activities of the interactive agencies group. He is a graduate of the Marketing and Management Department at the University of Lodz. His passions, apart from work, include science-fiction literature and skiing.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.