Prelegenci

Maciej Sojka kieruje programem Youtube Partnership  w regionie Europy Środkowej i Wschodniej . Jest odpowiedzialny z budowanie relacji ze właścicielami i dystrybutorami kontentu oraz za strategię rozwoju usług wideo  w produktach Google w regionie. Przed dołączeniem do zespołu YouTube Maciej Sojka kierował wieloma przedsięwzięciami medialnymi w Polsce. Był między innymi odpowiedzialny za stworzenie bussines planu i uruchomienie kanału TVN 24 którym kierował jako Prezes Zarządu przez pierwsze 5 lat jego istnienia. Jako Dyrektor Zarządzający wprowadził na rynek nową platform satelitarną “N” która ma dziś ponad 1 milion subskrybentów. Jest absolwentem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też Advanced Management Program na Harvard Bussines School.

He is the Youtube Partnership Director for Central and East Europe. He’s responsible for building the relation between the owners and distributors of content and for the strategy of video services in Google products. Before, he was the director of many media activities in Poland. He was responsible for creating the business plan and the channel TVN24. He was the director of the channel for 5 years. He introduce the new platform “N”, which now it has 1 million subscribers. He is the graduate of the journalism in University of Warsaw. He also finished Advanced Management Programme in Harvard Business School.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.