Prelegenci

Wice – prezes regionalny ONLINE Estee Lauder Companies na Europę.

W Estee Lauder, David jest odpowiedzialny za pracę z portfolio marek, rozwój strategii, wydajności i wdrożeniu ich w digital marketing, media społecznościowe, e – commerce na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

David rozpoczął pracę w Estee Lauder International w 2002 roku. Dzięki jego umiejętności zarządzania i planowania, Estee Lauder International została wprowadzona na 13 rynków Europy i Azji, a firma rozpoczęła handel internetowy w czterech krajach.

David ukończył Uniwersytet Ann Arbor w Michigan.Ma stopień B.A. w specjalizacji: "Kreatywność w pisaniu i Literatura Angielska."

At Estée Lauder David is responsible for working across portfolio of Brands to develop the strategy, capabilities and implementation for digital marketing, social media and e-commerce across Europe, Middle East and Africa. David started working at Estée Lauder International in 2002. Through his management and planning, Estée Lauder international's online presence and activities were established in thirteen markets in Europe and Asia as well as the launch of e-commerce in four countries.

David graduated from the University of Michigan Ann Arbor – Residential College with a B.A in Creative Writing and English Literature.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.